Right or Wrong

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. @
Right! >

Als stagiaire heb ik recht op loon

Mis!

Als stagiaire ontvang je geen loon. Dat komt doordat het stagebedrijf geen arbeidsovereenkomst met je afsluit. Het opleidingsfonds SOBB moet hier wel aan het stagebedrijf toestemming voor geven (dispensatie). Als SOBB toestemming geeft val je onder het Reglement beroepspraktijkvorming voor BOL-leerlingen zonder arbeidsovereenkomst.

Ga verder naar de volgende vraag